• BULGAR

Dahilan ng pagkakaroon ng muscle pain

SHANE M. LUDOVICE, M.D / SABI NI DOC

Dear Doc. Shane,

Ako ay 42 years old at madalas akong makaranas ng pana­nakit ng kalamnan o muscle pain ngunit, wala akong trang­kaso. Ano kaya ang sanhi nito at ayos lang kaya ang pag-inom ng mga painkiller? — Gilbert S.

Sagot

Maraming sanhi ng pagkakaroon ng mus­cle pain. Ilan dito ay ang labis na paggamit ng muscle sa physical activities o kaya ay ang pagkakaroon ng mus­cle strain at muscle cramps.

Ang muscle strain o ang sakit sa kalamnan ang madalas na dahilan sa pagsakit ng ating likod.

Narito ang ilan sa mga dahilan na pag­kakaroon nito:

 • Maling posisyon sa pagtulog

 • Maling postura ng pag-upo

 • Maling ayos ng pagbubuhat o puwer­sahang pagbubuhat ng mga mabigat na bagay

Ano ang dapat gawin?

 • Ipahinga ang ka­ta­wan — lalong maka­raranas ng muscle pain kapag pinilit nating kumilos.

 • Makabubuting umupo muna at i-assess ang nararamda­man — ang pagdi-distress ay malaking tulong upang maibsan ang mga namumuong muscle tension sa ating katawan.

 • Pag-inom ng pain relievers — maraming pain relievers ang maa­aring inumin para rito tulad ng paracetamol, ibuprofen at mefena­mic acid. Bagama’t, makatutulong ito upang mawala ang sakit, paki­ramdaman muna ang katawan kung kaila­ngang uminom nito o maaaring ipahinga na lamang.

 • Ipamasahe ang kalamnan — upang lumuwag ang muscles kung namumulikat, i-stretch at tapalan ng yelo ang bahagi ng katawan na dumaranas ng sakit. Gayunman, hangga’t maaari ay huwag galawin o gamitin ang kalamnan habang masakit pa ito.

 • Warm and cold compress — maaaring maglagay ng warm compress sa likod o sa bahagi ng sumasakit na kalamnan.

 • Mag-stretching o mag-warm-up bago su­mabak sa matin­ding physical activity

 • Ugaliing uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate.

 • Uminom ng mga inuming may electrolytes ha­bang at pag­ka­tapos ng activity — upang may sapat na supply ng salt at mineral sa katawan.

27 views0 comments
BULGAR LOGO

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2021 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc.