Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

WIN GATCHALIAN ARCHIVES / bulgaronline

November 14, 2019

Kuya Win Gatchalian / Win Tayong Lahat

Maaaring lingid sa kaalaman ng marami na mayroong karapatan ang mga estudyante sa paaralan. 


Pamilyar ba kayo sa Batas Pambansa Blg. 232 o Education Act of 1982? Nakasaad dito ang siyam na karapatan ng bawat mag-aaral sa edukasyon. 


Nani...

Please reload

  • hamburger icon blgr