Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

WHAT'S IN KA-BULGAR ARCHIVES / bulgaronline

January 19, 2020

What's IN, ka-Bulgar

Ang magliligtas sa kapahamakan
ng puso na unti-unting namamanas.
Ang magbabawas sa bigat ng bakal
na sa sarili’y itinarak.

Nasa palad na ang solusyon.

Marahan na inalis ang busal sa bibig
na pumigil sa pagbawas
ng inipong himala na kay mahal-mahal
at kabanal-banalang dinasalan na t...

Please reload

  • hamburger icon blgr