Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

ALVIN FELICIANO / TESDA AT YOUR SERVICE

August 19, 2019

ALVIN FELICIANO / PAG-ASA NG MASA

  

SA ilang taong serbisyo ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP), pur­si­gido ito na masunod ang ad­hikaing masolusyunan ang ka­hirapan ng mga maralitang Pi­lipino. Marami pang nais gawin ang Komisyon upang mas bumaba ang porsiyento ng mga naghihir...

Please reload

  • hamburger icon blgr