Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

SONNY ANGARA ARCHIVES / bulgaronline

November 9, 2019

Sonny Angara / Agarang Solusyon

Araw-araw, humigit-kumulang 530 kababaihan ang nagbubuntis. Nakakagulat, ano po?


Talagang nakaaalarma dahil ang tinutukoy ng mga eksperto sa 530 na ito ay kabataan — batang babae at hindi adult women.


Sa pag-aaral noong 2011, lumalabas na kada araw ay 530 tee...

Please reload

  • hamburger icon blgr