Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Horoscope | Oktubre 12, 2019 (Sabado)

October 12, 2019

 Maestro Honorio Ong

 

Sa may Kaarawan ngayong Oktubre 12, 2019 (Sabado): Mala­kas ka kaya madalas mong nakabubunggo ang kapwa mo malakas. Huwag kang mag-alala dahil ang bu­hay mo ay mapupuno ng mga tagumpay.

 

 

ARIES (Mar. 21-Apr. 19) - Muli, huwag mong sayangin ang panahon mo sa mga taong walang ginawa kundi ang kontra­hin ka. Kapag pinansin mo sila, para mo ring si­nabi na ikaw ay kanilang naisa­han. Masuwerteng kulay-yellow. Tips sa lotto-1-17-20-23-31-32.

 

TAURUS (Apr. 20-May 20) - Huminto ka saka ka su­munod. Sa pag­hinto mo, hanapin mo ang maliit na bintana ng opor­tunidad na iyong lu­lusu­tan. Hindi ka mabibi­go ka­hit maliliit ito. Ma­suwer­teng kulay-purple. Tips sa lotto-7-10-17-24-25-34.

 

GEMINI (May 21-June 20) - Bilis ang kailangan mo. Kung susuriin mo ang nakaraan, maiiwa­nan mo nang milya-milya ang iyong mga kakumpi­tensiya dahil sa bilis mong magpasya. Ito ang mensa­he para sa iyo. Masuwer­teng kulay-pink. Tips sa lotto-4-19-20-25-33-37.

 

CANCER (June 21-July 22) - Sarili mo ang kalaban mo kaya puwe­deng-puwede kang manalo dahil kapag alam mo ang kahi­naan ng iyong kalaban, ma­dali mo siyang matatalo. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng kulay-beige. Tips sa lotto-4-15-17-20-23-35.

 

LEO (July 23-Aug. 22) - Ku­mapit ka sa la­ngit dahil wala kang ibang da­pat kapitan. Kung babali­kan mo ang iyong nakaraan, palagi kang pinakiking­gan ng nasa itaas. Ito ang men­sahe ng iyong kapalaran. Ma­suwerteng kulay-blue. Tips sa lotto-5-16-21-23-39-42.

 

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22) - Lumaban ka. Sa biglang ti­ngin lang ma­la­kas ang iyong mga kari­bal dahil ang totoo, alam nilang sila ay mahina kapag ikaw ang makakalaban nila. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Masuwerteng kulay-black. Tips sa lotto-18-22-23-37-40-42.

 

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22) - Lumayo ka sa iyong lihim na kinaiinisan da­hil sisirain niya ang iyong diskarte. Tandaan mo, na rito sa mundo, ang mai­inis ay talo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran ngayong araw na ito. Masuwerteng kulay-violet. Tips sa lotto-6-19-25-27-35-41.

 

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) - Pahinga  ang kaila­ngan mo sa isip at katawan. Mamasyal ka at mapapahinga ang isip mo. Bawasan mo rin ang bilang ng oras ng pagtatra­baho nang sa gayun ay ma­kapag­pahinga kahit kaunti ang katawan mo. Masuwer­teng kulay-peach. Tips sa lotto-4-10-12-28-30-39.

 

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21) - Kumilos ka na parang nakuha mo na ang mga gusto mo. Ang pormulang ito ng tagum­pay ay napatunayan na ng marami at kapag ginawa mo ito, madaragdag ka sa kanilang bilang. Masu­wer­teng kulay-red. Tips sa lotto-9-14-15-27-36-41.

 

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19) - Kahit ma­sama ang loob mo, tulungan mo ang nagpapatulong sa iyo. Sa ganitong paraan, hahanga sa iyo ang langit at pagkakalooban ka Niya ng maraming magagan­dang bagay. Masuwerteng kulay-brown. Tips sa lotto-13-14-27-30-32-36.

 

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18) - Dahil sa iyo, aasenso ang mga matagal nang hindi umuusad ang ka­palaran. Dahil sa iyo, ang dating malungkot ay sa­saya. Ito ang papel na gagampa­nan mo. Masuwerteng ku­lay-white. Tips sa lotto-7-16-18-22-24-45.

 

PISCES (Feb. 19-Mar. 20) - Makipagsapa­laran ka dahil kapag naka­si­ngit ka ng panalo, mag­su­su­nud-sunod ang mga su­werte mo na parang ang ma­ga­gandang kapalaran ay sa iyo lang inilaan ng langit. Masu­werteng kulay-green. Tips sa lotto-6-11-17-35-37-40.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Disclaimer : The views and opinions expressed on this website or any comments found on any articles herein, are those of the authors or columnists alike, and do not necessarily reflect nor represent the views and opinions of the owner, the company, the management and the website.

TOP STORIES

Please reload

.                                                                                      .                                                                                      .

  • hamburger icon blgr