Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Horoscope | Agosto 16, 2019 (Biyernes)

August 16, 2019

 Maestro Honorio Ong

 

   

SA MAY KAARAWAN NGAYONG AGOSTO 16, 2019 (Biyernes): Mis­mong langit ang magpa­paganda ng kapalaran mo. Ibig sa­bihin, kung ikaw lang ang aasahan, baka hin­di gu­manda ang buhay mo.

 

 

ARIES (Mar. 21-Apr. 19) - Kung ano ang maganda sa tingin mo, siya ang gustuhin mo. Ito ang mensahe ng iyong kapa­la­­ran ngayon. Masuwer­teng kulay-beige. Tips sa lotto-l0-13-24-28-35-42.

 

TAURUS (Apr. 20-May 20) - Suwerte ka ngayon da­hil ibinalik ng la­ngit ang araw na ikaw ay suwerte. Nakita Niya na ang mga kaaway mo ay minamaliit ka. Ito ang men­sahe para sa iyo. Ma­suwerteng kulay-blue. Tips sa lotto-18-20-21-25-30-36.

 

GEMINI (May 21- June 20) - Napaka­lakas ng ka­ris­ma mo nga­yon, ma­gan­da ito kung  sa negos­yo mo  magagamit. Hindi tama kapag sa ma­ling pa­kikipagrelas­yon ka nakatu­tok. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng ku­lay-black. Tips sa lotto-9-11-18-28-31-32.

 

CANCER (June 21- July 22) - Hawak mo ang isip at puso ng taong malapit sa iyo. Ang isa pang katangian mo ay ma­la­kas ang iyong kutob. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng kulay-vio­let. Tips sa lotto-18-27-38-40-41-46.

 

LEO (July 23-Aug. 22) - Ma­hina ka ngayon at ang kahina­an mo ay may kinalaman sa tukso. Ami­nin mo man o hindi, ga­nu’n pa rin ang payo, umi­was ka sa alam mo na na­ka­tutukso ang kilos at mis­mong pagkatao. Masu­wer­teng  kulay-peach. Tips sa lotto-8-15-16-25-33-41.

 

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22) - Mamahalin ka ng taong gus­to ng ma­ta­lino, pero hindi ka kaagad magmamahal dahil takot ka. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng ku­lay-red. Tips sa lotto-11-18-20-28-30-35.

 

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22) - Iyung-iyo ang araw na ito. Ngayon mo na hilingin sa langit ang iyong pinakagusto sa bu­hay. Kahit pa may pagka­imposible o sobrang hirap mangyari, gagawa pa rin ng paraan ang nasa itaas. Masuwerteng kulay-brown. Tips sa lotto-19-21-29-31-34-38.

 

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) - Ikaw mis­mo ay magta­taka sa sarili mo dahil akala ng iba ay ma­lapit mo silang kaibigan. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Masuwerteng kulay-white. Tips sa lotto-8-18-22-26-34-42.

 

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21) - Inspiras­yon ang iyong kailangan nga­yon kaya lumayo at umi­was ka sa mga taong iyong kinaiinisan. Ito ang mensahe ng iyong kapa­la­ran sa kasalukuyan. Ma­suwerteng kulay-green. Tips sa lotto-7-11-16-29-31-37.

 

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19) - Lihim kang may pag­tingin sa ma­la­pit sa iyo. Mananatili  itong lihim, ang dahilan ay nagsasabing, ikaw ay talagang nabubuhay sa li­him. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng ku­lay-yellow. Tips sa lotto-4-10-15-23-30-34.

 

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18) - Palayain mo ang iyong sarili sa pag­kukunwaring ikaw ay ma­saya. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Masu­werteng kulay-purple. Tips sa lotto-8-17-29-37-41-42.

 

PISCES (Feb. 19-Mar. 20) - Hindi  ka ma­bibigo kapag kumilos ka nang naaayon sa mga plano mo. Ito ang men­sahe ng iyong kapalaran. Masuwerteng kulay-pink. Tips sa lotto-9-14-18-20-25-35.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Disclaimer : The views and opinions expressed on this website or any comments found on any articles herein, are those of the authors or columnists alike, and do not necessarily reflect nor represent the views and opinions of the owner, the company, the management and the website.

TOP STORIES

December 8, 2019

Please reload

.                                                                                      .                                                                                      .

  • hamburger icon blgr