Ano ang tunay na kahulugan ng ‘radical love’?

July 14, 2019

FR. ROBERT P. REYES / PATAKBO-TAKBO

 

  

 

GAANO kalalim ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, kapatid, anak, kaibigan, kapatid sa pananampa­lataya, kababayan at higit sa lahat, sa Pangi­noong Diyos?

 

Paano nasusubukan ang ating pagmamahal at ano ang mga pagsubok na mahirap harapin at malampasan?

 

Nasagot ang mga tanong na ito  ng aktres na si Cherry Pie Pica­che, kakaiba ang pinag­daanan at tugon niya rito kaya nagkaroon ng dokumentaryo tungkol sa mabigat at masakit na yugto sa kanyang buhay. Pinamagatang Radical Love ang dokumentaryo at ipinalabas ito noong nakaraang linggo.

 

Noong Setyembre 2014, nag-iisa sa bahay ang kanyang ina na si Zenaida Sison nang du­mating ang kasambahay nitong si Michael Flo­res at kasunod nito ang ilan pang kasama ni Flores na pinagtulu­ngang nakawan ang matanda.

 

Pagkatapos nakawan ang matanda, sinaksak ito ng 32 beses. Natag­puan ni Cherry Pie ang kanyang ina sa kalunus-lunos nitong kalagayan. Bagamat matanda na, malakas ang panganga­tawan nito, maganda ang kanyang kaugnayan sa kanyang ina kaya napa­ka­hirap maunawaan ang damdaming dumagok kay Cherry Pie.

 

Ayon sa kanya, halos isang taon siyang tumi­gil sa pag-aartista at hindi dumalaw sa preso bilang advocate ng Restorative Justice. Ang matibay na haligi ng Res­torative Justice ay kapatawaran, kinakaila­ngan niyang mapag-isa at pumasok sa kailali­man ng kanyang sarili at itanong kung kaya ni­yang patawarin ang taong pumatay sa kan­yang ina.

 

Makaraan ang li­mang taon, pumunta si Cherry Pie sa New Bilibid Pri­son noong nakaraang Marso upang harapin ang taong pumatay sa kan­yang ina. Nang nagharap sila, walang masabi si Cherry Pie kundi “kinu­ha mo sa akin ang mom­my ko.” Humingi ng tawad sa kanya si Mi­chael at nangyari ang mahirap paniwalaan ng marami na posible, pina­tawad ng nagmamahal na anak ang taong pumatay sa kanyang ina.

 

Salamat sa pananam­palataya sa Diyos, ang Panginoong Diyos ay puno ng awa at kapata­waran. Kapwa Niyang kinakalinga ang biktima, pamilya at kaibigan nito kasama ng sanhi ng paglapastangan sa buhay at dangal ng biktima.

 

Malaki ang naitu­long kay Cherry Pie ng kanyang aktibong pag­tangkilik sa “Restora­tive Justice” dahil sa kan­yang hayagang pag­tutol sa parusang bitay at anumang uri ng kara­hasan. Legal man ito, hindi ito nangangahu­lu­gang moral o ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Napakaraming halimbawa ng mga na­ha­tulan at binitay na ino­sente. Hindi malayong mangyari ito sa ating bansa.

 

Ang pag-ibig ng Diyos ay radikal o tunay at walang hanggan. Naka­pagpatawad si Cherry Pie dahil sa kanyang malalim na kaugnayan sa Diyos. Ipagdasal nating ipakita at ipadama ng Diyos ang kanyang ‘radical love’ sa lahat ng mam­babatas sa Kongre­so at Senado upang sa halip na kama­tayan at paghihiganti ang kani­lang isulong, matu­tunan nilang ituro ang pagga­lang sa buhay at kapang­yarihan ng awa, kalinga at kapatawaran.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Disclaimer : The views and opinions expressed on this website or any comments found on any articles herein, are those of the authors or columnists alike, and do not necessarily reflect nor represent the views and opinions of the owner, the company, the management and the website.

TOP STORIES

Please reload

.                                                                                      .                                                                                      .

BULGAR LOGO

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2020 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc.