Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Fr. ROBERT REYES ARCHIVES / bulgaronline

November 10, 2019

Fr. Robert P. Reyes / Patakbo-Takbo

Nagtipun-tipon ang mahigit isang libong kabataan mula sa iba’t ibang parokya, paaralan ng Simbahang-Katolika upang ipagpatuloy ang sinimulan ni Papa Benedikto kasama ng ilang propesor ng theology, katekista, manunulat at iba pang piling kabataan. 


Ano ang...

Please reload

  • hamburger icon blgr