Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

MAESTRO HONORIO ONG ARCHIVES / bulgaronline

November 15, 2019

Maestro Honorio Ong

Dear Maestro,
May maganda akong trabaho noon, kaya lang mula nang maaksidente ako sa motorsiklo ay nawalan ako ng motor at trabaho.  Medyo magaling na ako ngayon kaya nakapag-a-apply na ako ng trabaho. 
Ang problema, hanggang ngayon ay  hindi pa  rin  ako natatanggap. Kailan...

Please reload

  • hamburger icon blgr