Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

GULAT KA 'NOH?! ARCHIVES / bulgaronline

November 14, 2019

Gulat ka 'noh?!

Palagi nating naririnig sa mga nakatatanda na ang pagtulog nang basa ang buhok ay nakasasama sa kalusugan at kahit hindi natin alam kung paano ito nakasasama, sumusunod naman tayo. Gayunman, may ilan namang pasaway na hindi sumusunod dahil hindi umano ito totoo. 


Pero mga besh, alam n...

Please reload

  • hamburger icon blgr