Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

GRACE POE ARCHIVES / bulgaronline

October 10, 2019

Grace Poe / Poesible

Kumusta, mga bes? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saanman kayo naroroon, nata-traffic man kayo o hindi.


Alam n’yo, sa nakalipas na araw, marami tayong natanggap na reklamo mula sa mga motorista at komyuter na araw-araw dumaraan sa South Luzon Expressway (SLEX).


Kanilang...

Please reload

  • hamburger icon blgr