Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Dr. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA ARCHIVES / bulgaronline

Dr. Persida V. Rueda-Acosta / Magtanong Kay Attorney

Ang karapatang mabigyan ng road right of way ay nakapaloob sa Article 649 ng New Civil Code kung saan nakasaad ang mga sumusunod:

“The owner, or any person who by virtue of a real right may cultivate or use any immovable, which is sur...

Please reload

  • hamburger icon blgr