Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Dr. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA ARCHIVES / bulgaronline

April 3, 2020

Dr. Persida V. Rueda-Acosta / Magtanong Kay Attorney

Dear Chief Acosta,

Ako ay distributor ng mga gamot at infant formula. Noong nagkaroon ng kalamidad sa aming lugar ay minabuti ko na mag-donate ng mga gamot at infant formula sa Department of Health (DOH) upang maipamahagi ito sa mga n...

Please reload

  • hamburger icon blgr