Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

BERNADETTE SEMBRANO ARCHIVES / bulgaronline

September 20, 2018

BERNADETTE SEMBRANO / NAGMAMAHAL, ATE B

  

SINONG tao ang gustong mahirapan? 

Seryosong tanong, sinong tao ang gustong maghirap? 

Natanong natin ito dahil sa sermon ng pari nitong nagdaang Sabado.

Dapat daw, tulad ni HesuKristo, kayanin nating pasanin ang ating krus. 

Sa totoo lang, hangad natin ang...

Please reload

  • hamburger icon blgr